Naše služby

H1

Naše služby
Zabýváme se problematikou odvlhčování staveb převážně při rekonstrukcích starších a historických objektů. Nabízíme komplexní služby v oblasti projektování sanací vlhkého zdiva: stavebně-technické průzkumy, projektové dokumentace, odborné poradenství. Jsme schopni podílet se i na samotné realizaci sanací vlhkého zdiva, a to jako stavební dozor.

Naše služby

 

Nabízíme komplexní rozsah služeb v oblasti projektování sanací vlhkého zdiva :

 • Stavebně technické průzkumy z hlediska vlhkosti a salinity zdiva
 • Celková diagnostika staveb z hlediska vlhkosti
 • Měření termovizní kamerou - měření teploty stěn, tepelných mostů, rosných bodů
 • Grafické znázornění vlhkostní problematiky stavebních konstrukcí
 • Zpracování odborných posudků, návrhů řešení sanací vlhkého zdiva
 • Odborné poradenství, konzultace při řešení projektových návrhů
 • Specializované projekty sanace vlhkého zdiva - zpracování projektové dokumentace včetně výkresové dokumentace – půdorysů, řezů, detailů a výkazu výměr a rozpočtu jako úzké specializace komplexních stavebních projektů

 

Projektové dokumentace sanace vlhkého zdiva provádíme pro veškeré stupně dokumentace:

 • Dokumentace pro stavební řízení
 • Dokumentace pro výběr dodavatele stavby,
 • Dokumentace pro provedení stavby

 

Dále jsme schopni podílet se při samotné realizaci sanací vlhkého zdiva a to způsobem :

 • Provádění autorského a technického dozoru v průběhu stavby při realizacích sanací vlhkého zdiva

 

Současně jsme schopni zajistit kompletní stavebně technické průzkumy - předběžné, podrobné, doplňkové

 • Kopané sondy pro zjištění založení objektů
 • Kopané i vrtané sondy pro zjištění skladeb podlah, příček, střech, obvodových plášťů, dimenzí nosných prvků.
 • Zjištění charakteristik materiálu stavebních konstrukcí pomocí nedestruktivních i destruktivních metod.
 • Prohlídky krovových konstrukcí, mykologický průzkum

 

V rámci tohoto úzce specifického oboru stavební činnosti navrhujeme optimální řešení pro sanaci vlhkého zdiva a navazující hydroizolační opatření a to na základě stavebně technických průzkumů a hydrofyzikálního namáhání staveb. Použité metody sanace vlhkého zdiva stanovujeme dle vhodnosti pro konkrétní případy jednotlivých staveb a také dle požadavku stavebníka na kvalitu, funkčnost a trvanlivost celkového řešení.

Technologie v našich návrzích a dokumentacích nejsou závislé pouze na jednom dodavateli či výrobci. Pracujeme s různým principy a technologiemi, které jsou součástí norem ČSN, případně směrnic WTA CZ, a to např. mechanické a chemické metody, vzduchoizolační systémy, elektrofyzikální metody, sanační omítkové systémy, hydroizolační vrstvy a povlaky, odvodnění staveb s ohledem na modelaci terénu apod. 

autor: SAREP, datum: 03.01.2012 14:32

Naše služby

 • Naše služby