2015

H1

Reference
Úspěch není výsledkem vydělávání peněz; vydělávání peněz je výsledkem úspěchu a úspěch je v přímém poměru k naší službě.     (Earl Nightingale)

2015

V této kategorii jsou umístěny následující reference.

Jezuitská č.p. 585/4 - sanace prostor podzemního podlaží

Rok vyhotovení dokumentace: 2015
Region: Jihomoravský kraj
Objednatel: Česká republika - Nejvyšší státní zastupitelství (Jezuitská č.p. 585/4, Brno)   

Stavebně-technický průzkum a projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva.

Kaple Všech svatých, Troubsko

Rok vyhotovení dokumentace: 2015
Region: Jihomoravský kraj
Objednatel: Brněnské biskupství (Petrov 269/8, Brno)   

Stavebně-technický průzkum, zjednodušená projektová dokumentace.

Pracoviště archeologie, Michalská 252/3, Olomouc

Rok vyhotovení dokumentace: 2015
Region: Olomoucký kraj
Objednatel: Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště v Olomouci 

Stavebně-technický průzkum z hlediska vlhkosti, návrh koncepce sanačních opatření.

BD Čápkova 38, Brno - úpravy suterénního bytu

Rok vyhotovení dokumentace: 2015
Region: Jihomoravský kraj
Objednatel: Čápkova 38 společenství vlastníků jednotek, Brno    

Projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva.

BD Sv. Čecha 95, Brno - odstranění vlhkosti

Rok vyhotovení dokumentace: 2015
Region: Jihomoravský kraj
Objednatel: Úřad městské části Brno - Královo Pole (Palacekého tř. 59, Brno)   

Stavebně-technický průzkum a projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva.

Centrum moravských tradic - sýpka Velké Pavlovice

Rok vyhotovení dokumentace: 2015
Region: Jihomoravský kraj
Investor: Moravská Agra, a.s. (Velké Pavlovice)   

Projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva.

Katolické gymnázium Třebíč - oprava fasády a areálové zdi

Rok vyhotovení dokumentace: 2015
Region: Vysočina
Objednatel: Plán projekt kapucín, s.r.o. (Třebíč)   

Předprojektová příprava – studie (vlhkostní průzkum, návrh koncepce řešení sanace vlhkého zdiva).

Kostel sv. Jana Křtitele, Telnice

Rok vyhotovení dokumentace: 2015
Region: Jihomoravský kraj
Objednatel a investor: Římskokatolická farnost Telnice   

Projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva.

Reduta, Brno - obnova fasád parteru

Rok vyhotovení dokumentace: 2015
Region: Jihomoravský kraj
Objednatel: Architekti D.R.N.H., s.r.o.
Investor: Národní divadlo Brno, p.o. 

Projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva.

Šachova synagoga, Holešov - sanace vlhkého zdiva

Rok vyhotovení dokumentace: 2015
Region: Zlínský kraj
Objednatel: Židovská obec Brno

Projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva.

Ústavní soud Brno - rekonstrukce fasády, sanace sklep. pros.

Rok vyhotovení dokumentace: 2015
Region: Jihomoravský kraj
Objednatel: Atelier 90, s.r.o.
Investor: Česká republika - Ústavní soud ČR 

Stavebně-technický průzkum a projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva.

Kategorie

Reference jsou roztříděny do kategorií...