O nás

Zabýváme se problematikou odvlhčování staveb převážně při rekonstrukcích starších a historických objektů. Nabízíme komplexní rozsah služeb v oblasti projektování sanací vlhkého zdiva a jsme schopni podílet se i na samotné realizaci sanací vlhkého zdiva, a to jako autorský a technický dozor.

Zúčastňujeme se vzdělávacích seminářů, předváděcích akcí a výstav. Zároveň provádíme školení a semináře se specializací na sanace vlhkého zdiva a hydroizolace pro projektanty, realizační firmy i laickou veřejnost.

Naše firma je nositelem certifikátu systému řízení jakosti dle normy ČSN EN ISO 9001:2001 pro stavební činnosti se specializací na sanaci zdiva. Dále jsme členem společnosti WTA CZ, což je vědecko-technická společnost pro sanaci staveb a péči o památky. Při svých činnostech pracujeme v souladu s ČSN P 730610 "Hydroizolace staveb - Sanace vlhkého zdiva" a souvisejících předpisů.

Naši pracovníci jsou autorizovanými osobami WTA CZ pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti i autorizovaní inženýři ČKAIT.

SAREP má za sebou návrhy řešení a zpracovávání posudků i projektových dokumentací k velmi zajímavým stavbám, mezi které patří např. Augustova tiskárna v Litomyšli, Office Hybernia v Praze, kaple sv. Kříže v Chvalkovicích, ale i nejrůznější bytové domy (BD Lucemburská v Praze, BD Olomoucká v Brně, sanace suterénu v Joštově v Brně,...). Většinu naší práce najdete v záložce Reference.

Náš tým

Ing. Zdeněk Štefek

Od roku 1993 se zaměřuje na problematiku sanace vlhkého zdiva, rekonstrukce a speciální hydroizolace. V rámci této specializace se podílel na zavádění nových sanačních a hydroizolačních technologií z ČR, Evropy a Austrálie. Realizuje stavebně technické průzkumy, odborné posudky, sanační projekty a technické dozory na stavbách, včetně památkových objektů v celé ČR. Rovněž zpracovává nebo se podílí na řešení znaleckých posudků v oblasti poruch a vad při sanaci vlhkých staveb a hydroizolací. V současné době vede projektový ateliér pro sanace a rekonstrukce staveb - SAREP, a.s. Pravidelně přednáší na odborných konferencích a seminářích, přispívá také i do odborných časopisů. Je držitelem autorizace WTA CZ pro oblast sanace zděných staveb proti vlhkosti. Spoluautor knihy "Spodní stavba historických budov" (2016).

Kontakt

+420 602 285 683

stefek@projekty-sanace.cz

Ing. Lucie Pilařová

Vystudovala stavební fakultu na VUT v Brně. Od roku 2004 se věnuje projektové činnosti. Poslední 2 roky se zaměřuje na projektování řešení a posuzování problematiky vlhkosti a salinity na stavbách a památkových objektech. Má zkušenosti i v dozorování realizací staveb.

Kontakt

+420 606 371 475

pilarova@projekty-sanace.cz