2017

Komunitní centrum Moravia, Třebíč

Rok vyhotovení dokumentace: 2017
Region: Kraj Vysočina
Investor: Město Třebíč

Projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva (DPS).

Nemocnice Trutnov - konsolidované laboratoře a transf. odd.

Rok vyhotovení dokumentace: 2017
Region: Královéhradecký kraj
Investor: Královéhradecký kraj, Pivovarské náměstí 1245, Hradec Králové

Projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva. 

Rooseveltova 13, Brno - přístavba výtahu, stavební úpravy

Rok vyhotovení dokumentace: 2017
Region: Jihomoravský kraj
Investor: Statutární město Brno

Stavebně-technický průzkum z hlediska vlhkosti a projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva. 

Kostel sv. Mikuláše, Olešnice

Rok vyhotovení dokumentace: 2017
Region: Jihomoravský kraj
Investor: Římskokatolická farnost Olešnice na Moravě

Stavebně technické posouzení z hlediska vlhkosti včetně rámcového návrhu postupů - sanačních a stavebních opatření. 

Obřadní síň židovského hřbitova v Bzenci

Rok vyhotovení dokumentace: 2017
Region: Jihomoravský kraj
Objednatel: Matana a.s., Praha

Stavebně-technické posouzení z hlediska vlhkosti a návrh koncepce řešení sanace vlhkého zdiva.

WC Roosveltova, Brno

Rok vyhotovení dokumentace: 2017
Region: Jihomoravský kraj
Investor: Statutární město Brno

Stavebně technický průzkum z hlediska vlhkosti, návrh koncepce řešení sanace vlhkého zdiva a stavebních opatření ve variantách, odhad investičních nákladů.

ZŠ a MŠ Kotlářská (objekt Sušilova 1), Brno

Rok vyhotovení dokumentace: 2017
Region: Jihomoravský kraj
Investor: Statutární město Brno

Sanace vlhkého zdiva suterénu budovy.
Projektová dokumentace - Architektonicko stavební řešení, Sanace vlhkého zdiva, ZTI, Elektro (DPS).

Letohrádek Mitrovských (Veletržní 19, Brno)

Rok vyhotovení dokumentace: 2017
Region: Jihomoravský kraj
Investor: Statutární město Brno

Aktualizace PD terasy a odstranění vlhkosti suterénu.

Stavebně-technické posouzení z hlediska vlhkosti a projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva. 

Rekonstrukce objektu FF MU, Joštova 13, Brno

Rok vyhotovení dokumentace: 2017
Region: Jihomoravský kraj
Investor: Masarykova univerzita

Stavebně technické posouzení z hlediska vlhkosti a projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva (DSP, DPS).

Zahradnické středisko a vrátnice (ÚH Jihlavská)

Rok vyhotovení dokumentace: 2017
Region: Jihomoravský kraj
Investor: Statutární město Brno

Projektová dokumentace sanace vlhkého zdiva.